Qui Som?

Sobre Nosaltres

Aquest centre va dirigit a tots aquells infants de 6 a 36 mesos que encara no estan escolaritzats i que necessiten un espai on aprendre a conviure en societat i explorar el món que els envolta.  Per això a Cool Kids promovem un desenvolupament infantil idoni, potenciant les capacitats de cada nen i nena, i satisfent les seves necessitats ja siguin físiques, afectives, emocionals, intel·lectuals i socials.

Cool Kids té com a finalitat que les famílies puguin conciliar la vida familiar i laboral, mentre el seu fill/filla, dins un entorn segur i acollidor, aprengui tot jugant, a desenvolupar, experimentar, observar i descobrir noves habilitats.

En el centre volem transmetre una sèrie de valors pel que fa al respecte, la solidaritat i l’esforç, donant sempre una especial importància a la consideració de la part afectiva de cada infant, ja que creiem que és la base per al seu desenvolupament òptim.

Per a nosaltres el treball en equip és bàsic per el bon desenvolupament de la tasca educativa. Cool Kids proporciona una atenció personalitzada, gràcies a l’estructura de grup reduïts d’infants (de 8 a 10 per aula) que proporciona un clima proper i de seguretat a les famílies i als nens i nenes.

Coneix el nostre equip

Ms. Gina Sebastià BrunetDirectora

- Educadora infantil
- Màster en direcció i gestió d’escoles infantils
- Titulada en Programes d’estimulació primerenca
- Titulada en les intel·ligències múltiples
- Amb més de 9 anys d’experiència amb nens i nenes de 0-3 anys.

Ms . Sofía García-Guereta Redling

- Graduada en Psicologia en la Universitat de Blanquerna
-Nacionalitat Anglesa
-Amb més de dos anys d'experiència

Ms. Marta Hurtado

-Graduada en Pedagogia Infantil
-Titulada en Programes d'estimulació Primerenca

Ms. Berta Palomino de Arteaga

-Diplomada en Magisteri d'Educació Infantil a la Universitat de Blanquerna
-Post Grau en Direcció i gestió d'escoles infantils
-Titulada en estimulació Primerenca i Atenció amb nens amb NEE.
-Amb més de cinc anys d'experiència amb infants