Psicomotrictat

El treball psicomotriu, es realitza diàriament a cada aula, la psicomotricitat és una etapa essencial a considerar en el desenvolupament de la personalitat. El treball psicomotriu ajuda a estimular el moviment corporal, el control postural, l’equilibri, la coordinació i orientació espai-temps, així com a afirmar la lateralitat.

A nivell socioafectiu, el treball psicomotriu reafirma l’auto concepte i l’autoestima oferint un espai on els nens reconeixen els seus propis límits i capacitats , i els impulsa a superar pors i a aconseguir seguretat emocional.A nivell cognitiu, aquest tipus d’activitat, ajuda a adquirir hàbits que faciliten l’aprenentatge , l’exploració i la percepció dels objectes de l’entorn , potencia la memòria , l’atenció, la concentració i estimula la creativitat.