Intel·ligències Múltiples

Es poden distingir diferents tipus de classes d’intel·ligència , segons el psicòleg nord-americà Howard Gardner , la intel·ligència és el potencial de cada persona.

Aquest potencial no pot ser quantificat, sinó que només  pot observar-se i, a través de certes pràctiques , desenvolupar-se.

La teoria d’intel·ligència múltiple de Gardner reconeix vuit tipus d’intel·ligència :

  • Intel·ligència Intrapersonal
  • Intel·ligència Interpersonal
  • Intel·ligència lingüística
  • Intel·ligència musical
  • Intel·ligència visual- espacial
  • Intel·ligència logico -matemàtica
  • Intel·ligència naturalista
  • Intel·ligència manual o kinestètica

Al centre Cool Kids, treballem totes les intel·ligències mitjançant diferents activitats i jocs a l’aula, on se’ls dona l’oportunitat d’explorar diverses direccions i desenvolupar   al màxim les habilitats i destreses de cada infant.