Ensenyament Trilingüe

Som conscients de la importància d’introduir als infants al coneixement dels idiomes des de ben petits, ja que en aquesta etapa tenen una gran capacitat d’aprenentatge. És per això que l’ensenyament a Cool Kids en aquesta etapa és Trilingüe. L’anglès, tal com el català i el castellà, s’introdueixen d’una manera quotidiana a través dels jocs, les cançons i les activitats que fem diàries als diferents espais del centre.