Projecte

El programa educatiu emfatitza en la motivació i estimulació del nen, l’experimentació i el desenvolupament de la creativitat. Seleccionem adequadament aquelles activitats lúdiques que afavoreixen un correcte desenvolupament psicomotor i activitats que persegueixen un desenvolupament emocional equilibrat, estimulant la seva creativitat i fomentant el respecte als altres i al medi ambient. Les activitats de grup preparen els nens a treballar en equip, ensenyant-los a compartir i a relacionar-se.

El nostre Projecte busca crear un ambient agradable i ple d’afecte on el nen se senti feliç, segur i pugui desenvolupar, de forma íntegra, tot el seu potencial perquè el seu primer contacte amb l’escola sigui POSITIU.

Treballem el desenvolupament de la Intel·ligència Racional i Emocional potenciant totes les capacitats de l’infant fins al seu màxim nivell sobre els següents principis:

–  Desenvolupament Emocional Equilibrat

Estimulació idònia de les bases d’aprenentatge (Estimulació primerenca, Experimentació, observació, imitació i activitat lúdica)

Clima Motivador i estimulant

Desenvolupament Psicomotor harmònic i integral

Per això, l’organització de la nostra activitat diària es planifica combinant l’atenció i la cura de les necessitats bàsiques dels nens (alimentació, son-descans, higiene i joc), amb els seus cicles de màxima capacitat d’atenció i activitat.