Projecte

Les llengües són importants per a nosaltres. Parlem 3!

Educació Trilingüe

Distingir diferents tipus de classes d’intel·ligència

Intel·ligències Múltiples

Cool Kids treballem el mètode d’estimulació primerenca creat per Glenn Doman.

Estimulació Primerenca

Psicomotricitat és una etapa essencial a considerar en el desenvolupament

Psicomotricitat